PRAVIDLA A DISCIPLÍNY

Základní informace

Pořadatel akce: Kulturní a školská komise při OÚ Červenka za podpory SK Červenka, SDH Červenka, KČERTU , Mikroregionu Litovelsko a Olomouckého kraje
Mediální partnerství: Olomoucký deník, Rádio Haná a Report.cz
Datum a místo konání: 5. července 2022, fotbalové hřiště SK Červenka
Prezence soutěžních týmů: 9:00
Slavnostní zahájení: 9:30
Start první soutěže: 10:00
Kulturní program: Hudební skupina KREYN
Vstupné zdarma!

Pravidla Her Bez Hranic

 • Minimální věk soutěžících: 18 let.
 • Z jedné obce lze přihlásit pouze 1 tým. Tým se skládá z 5 osob, přičemž minimálně jeden člen je žena.
 • Maximální počet přihlášených týmů je 34 – kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • Registrace probíhá na webu http://hrybezhraniccervenka.cz v záložce Registrace od 8. dubna 2022.
 • Registraci musí provést obec přes svůj e-mail.
 • Týmy se mohou zaregistrovat do 31.5.2022. Platnost registrace = úhrada startovného !
 • Každý tým obdrží 5 triček v jednotné barvě a s názvem své obce. Při registraci je nutné nahlásit velikost trička všech členů týmu. Kdo tak neudělá, bude závodit v noční košili :-). Barva bude každému týmu přidělena, aby to bylo překvapení :-).
 • Registrací všichni soutěžící souhlasí s účastí na vlastní nebezpečí ! Čestné prohlášení podepíší v den konání akce během prezence.
 • Startovné ve výši 1000 Kč za tým uhraďte nejpozději do 7 kalendářních dnů od registrace převodem na účet 1802317389/0800, do poznámky uveďte název týmu pro snazší přiřazení platby (veškeré platební údaje vám přijdou mailem). Kdo tak neučiní, jeho registrace může být stornována. Nejzazší termín registrace je 31.5.2022
 • Startovné obsahuje tričko, poukázku na jídlo a pití pro každého člena týmu.
 • Bodování na čas. Body určí pořadí. Bodování bude podle počtu týmů (pokud se přihlásí 15 týmů, vítěz disciplíny získá 15 bodů, druhý 14 atd. poslední pak pouze jeden bod.
 • Týmy budou rozděleny do 2 skupin po 3 týmech
 • Každý tým a všichni jeho členové absolvují všechny disciplíny
 • Soutěže budou začínat každou půl hodinu
 • Průběh soutěží bude pod dohledem rozhodčích.
 • ŽOLÍK = zdvojnásobení bodů získaných v dané disciplíně
 • Každý tým může žolíka využít pouze jednou
 • Lze ho využít na kteroukoliv soutěž, kromě poslední.
 • Tým musí rozhodčímu nahlásit využití žolíka před startem vybrané soutěží
 • Úprava pravidel a programu vyhrazena !
 • Akce se koná za každého počasí
 • Výsledky budou průběžně zveřejňovány. Pro diváky budou on-line přístupné na adrese: www.hrybezhraniccervenka.cz/vysledky

Soutěžní disciplíny budou zveřejněny před konáním akce.

Náročnost soutěží je volena tak, aby je zvládl každý, kdo ovládá chůzi po dvou, napočítá do 10-ti, vypije malé pivo a nedostane infarkt při zdolání druhého patra rodinného domu.

Další informace budou zveřejňovány na těchto webových stránkách a facebookové události (Hry bez hranic Červenka 2022).

Náhradníci

Nebude-li někdo z Vašeho týmu moct soutěžit, můžete mít náhradníka. Náhradníka můžete nahlásit na mail hrybezhraniccervenka@seznam.cz do 4. července 2022. Pokud se zaregistrujete a ještě před uzavřením přihlašování (8.6.2022) zjistíte, že někdo z týmu nemůže soutěžit, nahlaste náhradníka i s velikostí trička. Později nahlášení náhradníci budou závodit v trikách vyrobených pro tým (jen pokud by bylo malé nebo extrémně velké, mohl by mít náhradník vlastní).

V případě jakýchkoliv dotazů piště na adresu hrybezhraniccervenka@seznam.cz nebo volejte na 605272347 (Honig Martin) nebo 777007354 (Kristek Kamil).

Disciplíny

Vybíjená

Na trase je vytýčeno 5 stanovišť. Na znamení, ze startu vybíhají všichni do cíle, pro pivní bedny, kolečka a balóny. Bedny postaví na sebe po 3 bednách na stanovišti č. 2, 3 a 4 a postaví se na ně 3 členi týmu. Jeden člen se vrací s míči na stanoviště č. 1 (start). Pátý člen se s kolečky postaví na stanoviště č. 5. Míč si tým předává pouze pomocí odrazu míče o zem. Míč do hry uvede vždy první hráč z pozice startu. První člen stojí na zemi, další tři na pivních bednách, pátý chytá míč do rukou, vloží ho do koleček, doveze ho ze svého stanoviště k popelnici a pokusí se míč do ní hodit. Pokud nějaký míč na trase upadne, může ho sebrat pouze první člen týmu (stanoviště č.1), který se s ním musí vrátit na strat a začít hod opět ze startu. Hra končí umístěním 5 míčů do popelnice, sběru beden, odvozu koleček a proběhnutím posledního člena týmu cílem. Tým má pět míčů.

Snídaně v trávě

Na znamení vyběhnou všichni členi týmu a usadí se ke stolu. Přes hlavu nebo přes nohu si převlečou až k pasu pásku, pod kterou musí mít po celou soutěž pravou ruku (nesmí ji vytáhnout). Na stole je připravena mísa s těstovinami, přelitými kečupem. Závodníci se krmí navzájem, tzn. levou rukou každý toho po své pravici. Jakmile někdo z nich dojí, zvedne ruku a ukáže rozhodčímu prázdná ústa. Následně si může otevřít plechovku s pivem (jednou rukou bez cizí pomoci) a dá jí vypít opět členovi týmu po své pravici. Jakmile dopije poslední, všichni vybíhají s plechovkami v ruce vyhodit je do popelnice (levou rukou). Hody opakují do doby, než do popelnice umístí všech 5 plechovek od piva. Po vhození plechovky do popelnice, si závodník uvolní ruku, běží do cíle a nasadí na nohy bedýnky od piva. Na nich musí dojít zpět na start. Hra končí proběhnutím posledního člena týmu startem.

Starci na chmelu

Na znamení vyběhnou všichni členi týmu na druhou stranu trati (do cíle). Zde se nachází žebřík a pytel s věcmi. Jeden ze členů týmu si nasadí a připevní na hlavu helmu. Do ruky si vezme kýbl na sběr brambor. Zbylí členi týmu uchopí žebřík a toho, který má na hlavě helmu strečovou fólií pevně připevní k žebříku (nechají mu volné ruce na sběr. POZOR - připevněný člen týmu se nesmí během soutěže dotýkat končetinami země (pouze rukama sbírat brambory), jinak se všichni vrací zpět do cíle a znovu jej připevní fólií. Následně si 4 členi týmu nasadí neprůhledné brýle, uchopí žebřík s přivázaným sběračem a otočí jej obličejem k zemi. Následně vyráží všichni na trasu, na sběr (čtyři nesou žebřík), pátý člen je hlasem naviguje a sbírá do kýble zemská jablka. Jakmile posbírají všechna zemská jablka, spěchají zpět do cíle. Čas se zastaví, jakmile poslední člen týmu překročí cílovou pásku.

Krakonoš a lyžníci

Na znamení vyběhnou členi týmu na druhý konec trati (do cíle) pro lyže, hůl, plášť a klobouk. S věcmi se vrátí zpět na start, kde si jeden ze členů týmu nasadí klobouk, obleče plášť, do ruky si vezme hůl a postaví se do čela lyží (na první pozici). Za něj si nastoupají ostatní členové týmu a na nohy si upevní společné lyže. Skupinově se přesouvají po určené trase. Nejdřív slalom mezi hůlkami, potom bokem překročí pivní přepravky, podlezou padlý strom, u pařezu se otáčí a úprkem (na lyžích) spěchají zpět na start. Na startu vyzují lyže a běží s nimi do cíle. Čas je zastaven jakmile poslední člen týmu překročí cílovou pásku.

1000 ročná včela

Na znamení vyběhnou všichni členi týmu ke stolu (stanoviště č.1). Na stole je připravena 4l láhev (s ryskou a pinpongovým míčkem) a 5ti slámkami. Každý člen týmu si vezme jednu slámku. Všichni začnou sbírat (nasávat) nektar z květin na louce a nosit jej v sosáčku (slámce) do nádoby. Jakmile je nádoba naplněna (hladina nektaru nad rysku), vezmou si balónky a běží s nimi ke kytce. U kytky je včela s provazy, pro její koordinaci letu (obsluhují ji 2 hráči) - jeden upravuje výšku, druhý ji rozhoupává. Za bránou je vytvořena forma kytice, do které ostatní členi týmu umísťují nafouknuté balonky. Po umístění posledního nafouknutého balónku do kytice, může začít včela létat a píchat. Jestliže balónek vypadne nebo samovolně praskne, musí být umístěn opakovaně. Soutěž končí po propíchnutí všech balónků a návratu všech členů týmu na start. Čas se zastaví při proběhnutí posledního člena týmu startem.

Já to tedy beru, šéfe!

Na znamení ze startu vybíhají všichni členi týmu a rozmístí se do jednotlivých sektorů. Dva z nich, v prvním sektoru řežou z kulatiny puky (dostatečně úzké, tak aby šly přibít hřebíky k desce). Třetí člen týmu je nosí mezi prvním a druhým sektorem topiči. Topič puky lopatou hází přes hlavu za sebe do vytýčeného sektoru (nesmí vystoupit ze svého sektoru). Pátý člen týmu si nasadí helmu a sbírá pouze puky, které zůstanou v sektoru. Pomocí kladiva a hřebíků je připevní na šablonu (vytváří panáčka). Hra končí tím, že po vytvoření obrazce zvedne desku nad hlavu. Obrazec musí držet, když část upadne, tým pokračuje.

Copak je to za vojáka

Ze startu vybíhají všichni členi týmu a snaží se co nejrychleji zdolat trať a dostat se na druhou stranu kopce. Nejdříve je čekají proskoky pneumatikami, potom kluzká příkrá stěna. Jako další lanový prvek, který musí podlézt. Na konci svahu se seřadí za sebe a pomocí 6-ti dlaždic se „suchou nohou“ musí dostat k rokli. Tzn. 5 členů stojí oběma nohama na 5ti dlaždicích (každý na jedné) a volnou šestou kostku si předávají zezadu dopředu a vždy se posunou o jednu pozici (vytvoří nekonečný pás). U rokle je pro každý tým přichystána pumpička a lehátko. Úkolem je nafouknout lehátko a na něm doplavat k pontonu pro skládanku. S ní musí doplavat zpět na břeh a správně ji složit. Čas se zastaví ve chvíli jejího poskládání.

Čtyři vraždy stačí, drahoušku

Do vytvořené pěny se umístí balónky. Na znamení začnou všechny týmy nafukovat pumpičkou fitness balóny. Jakmile nafouknou fitness míč, v sedě jednotlivec poskakuje do pěny, kde najde míček a s ním se vrací zpět ke svému týmu na start, kde ho vloží do punčochy. Postupně se takto štafetově vystřídají všichni členi týmu, každý však 2x. Tým musí přinést z pěny 10 míčků. Čas se zastaví, jakmile poslední člen týmu vloží v cíli poslední míček do punčochy a zvedne ji nad hlavu.

* Pořadí týmů u všech disciplín určuje dosažený čas